Sağlık Dokümanları

ALT EKSTREMİTE TRAVMALARI

Alt ekstremite kemik, damar ve sinir yapıları

Alt ekstremiteler; pelvisin her iki yanına tutunmuş hâlde koksa, femur, patella, tibia fibula, ayak bilek, ayak tarak ve ayak parmak kemiklerinden oluşur. Kalçanın ön tarafında üç kasın birleşmesiyle oluşan m. iliopsoas, arka tarafında m. gluteus maksimus, m...

LEPTOSPİROZ

LEPTOSPİROZ

LEPTOSPİROZ ve tedavisisnin  anlatıldığı 31 adet slayt'dan oluşan bir sunumdur.
Leptospiros her yaş,cins ve mevsimde görülebilir.Ancak hastalık daha çok genç yetişkin erkekleri etkilemektedir. Ve daha çok yazın ve erken sonbahar aylarında görülmektedir.<...

Karın Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım

Karın Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım

Karın Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşımın anlatıldığı 12 adet slayt'dan oluşan bir sunumdur.
Bu yazıda amacımız,Karın ağrısının altında yatan patofizyolojik mekanizmaları incelemek; Ciddi ve ciddi olmayan bulguları ayırıp doğru tanı metodlar...

OLGU SUNUMU

OLGU SUNUMU

Genel cerrahi ile ilgili olgu sunumudur,14 adet slayt'dan oluşmaktadır.

 • GENEL CERRAHİ
 • TANI 
 • ŞİKAYET
 • HİKAYE
 • ÖZ GEÇMİŞ
 • SOYGEÇMİŞ
 • ABDOMEN MRG
 • HEPATOBİLİYER SİSTEM US İNCELEMESİ
 • ABDOMEN B...

AŞILAR VE UYGULAMALARI

AŞILAR VE UYGULAMALARI

AŞILAR VE UYGULAMALARININ  anlatıldığı 59 adet slayt'dan oluşan bir sunumdur.

 • GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI 
 • DSÖ (WHO) AŞILAMA ŞEMASI
 • SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ÜLKEMİZDE UYGULANAN AŞI ŞEMASI
 • KAÇIRILMIŞ...
Toplam : 124 adet döküman bulundu İlk Sayfa Bir Önceki Sayfa   Sayfa : 1  Bir Sonraki Sayfa